Javier

San Pedro

Vega

Harreman publikoak eta kolaborazioak

“Barre egingo duzu…”

Nor naiz?

20 urte baino gehiago ingenieritza arloari lotuta, mota guztietako industria proiektuak garatu, diseiñatu eta martxan jartzen.

Ezagutzaren billatzaille sutsua, batez ere, pertsona bakoitzak nola funtzionatzen dugun, honela, bakoitzaren onena lortu ahal izateko.

KONTAKTUA

Zer egiten dut?

20 urte baiño gehiago jendearekin lanean aritu ondoren, Langille xumeenetik hasi eta enpresa handietako zuzendarietara, behar den ezagutza eman dit batak besteekin konektatzeko, amaierako proiektuaren helburua berdiña izan dadin denentzat.

Guzti horrek, nire pasioetako bat aurrera eramaten lagundu dit, gure buruak nola funtzionatzen duen ikusteko, zergatik eta zertarako egiten dugun egiten duguna eta gure adimen emozionala nola kudeatu dezakegun gure bertsiorik onena izan gaitezen.

Eta guzti hau enpresa bateko langillegoari aplikatuz, denak bide eta helburu berdiñarekin lan egiteko, erloju baten antzera, egunerokotasunean produkzioa eta efikazia hobetuz.

Egun batean informatikari batek esa zidan moduan: “Ordenagaillu bat, bere osagairik geldoena bezain azkarra da”.